Letadla se značkou "Zlín"

Na tomto místě naleznete informace o bezmotorových letounech vyráběných pod značkou Zlín. Tyto stránky jsou jednak určeny pro zdokumentování zajímavé a úspěšné historie předválečné zlínské letecké výroby, a jednak zde naleznete informace o počítačovém zpracování 3D modelu kluzáku Zlín Z-V-37 a stavbě repliky tohoto, před druhou světovou válkou, velmi rozšířeného kluzáku.

Zlín Z-V-37
Zlín Z-V-37

Ve 30-tých letech minulého století patřil kluzák Zlín Z-V v Československu mezi nejrozšířenější. Spolu s kluzákem Skaut a větroněm Šedý Vlk tvořily převážnou část letových parků Aeroklubů ČSR a plachtařských skupin M.L.L. Tohoto školního kluzáku bylo ve Zlíně vyrobeno 121 ks a létal na 95 místech Československa.

Bohužel, do dnešních dnů se z předválečných zlínských kluzáků nedochoval ani jeden.

Poděkování patří všem lidem, kteří nám jsou nápomocni při zpracovávání.

Zvláštní poděkování patří i našim sponzorům a partnerům.